Een club als geen ander

Links

Info

Ploegen

Wedstrijden

Planning jeugdscheidsrechters

livescore

volleyscores

 

Beleidsnota VC Zoersel

BeleidsNOTA volleybalclub VC Zoersel

Wij zijn in de eerste plaats een volleybalvereniging die er naar streeft een sportieve thuis te zijn voor elke geïnteresseerde in het volleybalspel: competitief of recreatief, jong of oud, man of vrouw, speler of supporter.

Het charter “Gedragscode VC Zoersel” zorgt voor een gezond kader om van een sportclub een sportieve thuis te maken.

Voor iedereen streven wij er naar speelgelegenheid te bieden aangepast aan haar/zijn huidig niveau doch rekening houdend met een persoonlijke visie op langere termijn.

Dit streefdoel wordt ondersteund door het bestuur en het jeugdbestuur die samen met de technische staf in een weloverwogen organigram een stabiele structuur vormen die beschreven is in een apart document.

Onze trainers, coaches en ploegverantwoordelijken vergaderen op regelmatige basis zodat de technische visie goed wordt bewaakt en door iedereen ondersteund blijft. De jeugdtrainers werken volgens de principes uiteengezet in de “Syllabus Spelsystemen”.

Jeugdwerking:
Binnen onze club krijgt elke spelers de kans om zich te ontwikkelen tot zijn hoogste niveau.
Talentvolle jeugd wordt technisch, mentaal en tactisch gevormd. Zij vinden hun toekomst in één van de hoger aantredende seniorenploegen.
Spelers/speelsters met minder talent of interesse voor topcompetitie worden evenzeer kansen geboden om zich te ontplooien met in het achterhoofd dat volleybal voor hen een aangename sport moet blijven.
Om het familiegevoel nog te versterken worden jaarlijks volleybalkampen en stages binnen de club uitgewerkt.
Wij doen niet aan actieve talentwerving doch iedereen is welkom.

Volwassenen:
Hier is door de competitieve en recreatieve lijn eveneens plaats voor iedereen.
Zowel voor de Dames als voor de Heren proberen we steeds een ploeg in de Nationale competitie te hebben waardoor we onze jeugd een toekomst kunnen bieden binnen de eigen club.

Deze beleidsnota wordt jaarlijks herbekeken door de beide besturen en eventueel aangepast.

Versie: seizoen 2012-2013 juni 2012