Een club als geen ander

Links

Info

Ploegen

Wedstrijden

Planning jeugdscheidsrechters

livescore

volleyscores

 

Gedragscode VC Zoersel

Gedragscode Volleybalclub  VC Zoersel

  

 

Mensen maken overal onderlinge afspraken: in het gezin, op school of op het werk, en dus ook in de sportclub. Zonder degelijke afspraken vervallen we al snel in chaos. Deze afspraken of regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet zo wat wel en wat niet kan. Bovendien kan men elkaar op deze afspraken/regels wijzen, de sociale controle zeg maar.

We hebben deze afspraken/regels samengesteld zodat iedereen binnen de club weet hoe hij/zij zich moet gedragen en wat we van elkaar mogen verwachten. Spelen bij VC Zoersel betekent dat je hiermee instemt en dat je je eraan houdt.

 

Omgangsvormen voor iedereen

• Tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, betonen we respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers/coaches, ouders en publiek.

• Iedere speler/speelster neemt in de mate van het mogelijke steeds deel aan alle sportieve en extrasportieve organisaties van de club. Een afwezigheid kan enkel mits een goede verantwoording en wordt steeds persoonlijk en ruim vooraf aan de betrokken trainer of coach meegedeeld. (Ook tijdens examens en vakanties wordt er competitie gespeeld, hou daar rekening mee)

• Als er geen begeleiding in de buurt is, is de kapitein van het team verantwoordelijk voor de groep. De andere teamleden volgen zijn aanwijzingen op.

• Iedereen werkt mee aan de goede sfeer in de ploeg en de club.

 

Netheid, hygiëne en kledij

• Na de training en de wedstrijd neem je een douche.

• De kleedkamer wordt steeds netjes achtergelaten. De speler die als laatste de kleedkamer verlaat kijkt even of dit het geval is.

• Meegebrachte blikjes, koekjes e.d. worden netjes in de afvalemmer gedeponeerd.

• Gevonden voorwerpen worden afgegeven aan de trainster/trainer.

• Na elke training of wedstrijd ruimen we samen op vooraleer we naar de kleedkamer “vluchten”.

• Iedere speler/speelster is verantwoordelijk voor / draagt zorg voor de uitrusting die door de club ter beschikking werd gesteld.

Absoluut verboden

• Het prutsen aan andermans spullen en/of kledij (smerig maken, vernielen, …). Geldt tevens voor alle eigendommen van de sportclub.

•  Pesten en plagen van andere kinderen

 

Op tijd

• Iedereen is 5 minuten voor aanvang van de training en 60 minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig in de sporthal, en dit in kledij. Tenzij anders afgesproken met coach/trainer.

• Bij een wedstrijd op verplaatsing is iedereen 10 minuten voor het vertrekuur op de aangeduide vertrekplaats aanwezig.

• Is het onmogelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit vooraf door aan de trainer of coach.

• Als je niet op de laatste training voor een wedstrijd aanwezig bent geweest, informeer je zelf bij de trainer of coach wanneer je moet spelen/aanwezig zijn.

 

 

Voor de trainers en coaches

• De trainer/coach heeft een voorbeeldfunctie. Hij/zij is dus steeds in orde met kledij, op tijd komen, naleven van gemaakte afspraken, e.d.

• Trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor een correcte communicatie naar spelers en ouders.

• Trainers zijn steeds bereid spelers en ouders te woord te staan indien zij hierom vragen. Uiteraard gebeurt dit niet tijdens de training of wedstrijd.

• Een trainer of coach zorgt zelf voor vervanging indien hij niet kan aanwezig zijn.

• De trainer of coach beslist wie er speelt.

• De trainer of coach draagt de verantwoordelijkheid voor de hele groep.

 

 

 

Voor de spelers

• Alle activiteiten geschieden in groepsverband (trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten, opruimen zaal, …).

• Spelers volgen steeds de richtlijnen van de trainer of coach.

• Problemen worden met de betrokken trainer of ploegafgevaardigde besproken.

• Elke blessure wordt vóór aanvang van iedere activiteit persoonlijk aan de trainer gemeld.

• Tijdens de trainingen of wedstrijden verlaten we de sporthal enkel mits goedkeuring van de trainer of coach.

• Tijdens training en wedstrijd maken de spelers geen gebruik van mobiele telefoons.

• Bij time-out verzamelen alle spelers/speelsters, ook de reservespelers/speelsters, zich rond de coach.

• Na de training of wedstrijd wordt al het gebruikte materiaal netjes weer opgeborgen.

• Reservespelers/speelsters zitten tijdens de wedstrijd op de reservebank of staan ter beschikking van de coach. Ze zijn ten allen tijde klaar voor een eventuele wissel.

• Speelster/spelers dragen de verantwoordelijkheid voor de ballen en alle andere spullen, zowel voor als tijdens de wedstrijd.

 

Voor de ouders

• Tijdens de wedstrijden nemen de ouders plaats op de tribunes en niet op de reservebank.

• Ook ouders gedragen zich beleefd tegenover coaches, scheidsrechters, tegenstanders en eigen spelers.

• Uiteraard zijn wij blij als ouders ons willen helpen (bv. als ploegverantwoordelijke, coach, markeerder, terreinafgevaardigde of aan het scorebord).

• Als je het niet eens bent met de gang van zaken bespreek je dit na de wedstrijd of training met de trainer of coach.

• Als er iets is wat uw kind aangaat, bespreek dit met de trainer of coach.

• Ouders moeten het voor de trainers gemakkelijk maken om met hun kind te werken.

•  Zaken die ze niet kwijt kunnen bij Coach/Trainer kunnen steeds met de jeugdcoördinator worden opgenomen